Фирмата предлага и проектантски услуги, които включват:

  • комплексно архитектурно и инженерно проектиране на сгради;
  • архитектурно заснемане на обекти;
  • смяна на предназначение;
  • изработка на подробни устройствени планове (ПУП);
  • интериорен дизайн;
  • 3D визуализации;
  • макетиране.