Приблизителната сума за проектиране въз основа размера на имота.

 При изчисленията се определят:

  • Част АРХИТЕКТУРА
  • Част СТРОИТЕЛНИ  КОНСТРУКЦИИ
  • Част ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ
  • Част ВиК ИНСТАЛАЦИИ
  • Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
  • Част ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ (ПБЗ)
  • Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
  • Част ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
  • Част ГЕОЛОГИЯ
  • Част ГЕОДЕЗИЯ - вертикална планировка,тахиметрия,трасировъчен план

Въведете желаната от вас квадратура

Площ:
в кв.м.
м2